• درجه کیفی پنل : A

  بهینه شده در مصرف برق

  رزولوشین : Ultra HD-4k

  زاویه دید گسترده و لبه های بسیار باریک

 • درجه کیفی پنل : A

  بهینه شده در مصرف برق

  کیفیت تصویر Ultra HD-4K

  زاویه دید گسترده و لبه های بسیار باریک

 • درجه کیفی پنل : A

  قابلیت اتصال به دیوار

  بهینه شده در مصرف برق

  قابلیت استفاده به عنوان مانیتور

 • رزولوشین : Ultra HD-4k

  ورودی های HDMI/USB/AV/YPbPr

  زاویه دید گسترده و لبه های باریک

  قابلیت پخش شبکه های دیجیتال DVBT/T

 • درجه کیفی پنل : A

  بهینه شده در مصرف برق

  رزولوشین : Ultra HD-4k

  زاویه دید گسترده و لبه های بسیار باریک

 • درجه کیفی پنل : A

  بهینه شده در مصرف برق

  رزولوشین : Ultra HD-4k

  زاویه دید گسترده و لبه های بسیار باریک

 • درجه کیفی پنل : A

  بهینه شده در مصرف برق

  کیفیت تصویر Ultra HD-4K

  زاویه دید گسترده و لبه های بسیار باریک

 • سیستم عامل اندروید

  قابلیت اتصال به دیوار

  بهینه شده در مصرف برق

  قابلیت استفاده به عنوان مانیتور