• سازگار با سوکت های INTEL و AMD

  دارای 4 لوله مسی جهت انتقال حرارت

  نور پردازی AUTO RGB

  دارای فن 120 میلیمتری با حداقل میزان نویز

 • سازگار با سوکت های INTEL و AMD

  دو فن 120 میلیمتر با حداقل میزان نویز

  نور پردازی RGB همگام با مادربرد

  دارای 4 لوله مسی جهت انتقال حرارت

 • سازگار با سوکت های INTEL و AMD

  دارای 4 لوله مسی جهت انتقال حرارت

  نور پردازی RGB همگام با مادربرد

  دارای فن 120 میلیمتری با حداقل میزان نویز

 • سازگار با سوکت های INTEL و AMD

  نور پردازی RGB

  جریان و فشارهوای فوق العاده

  دارای فن 120 میلیمتری با حداقل میزان نویز